Privacybeleid

Inleiding

Stuurmen, gevestigd aan het Schimmelt 24, 5611 ZX te Eindhoven is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens via deze website. Stuurmen streeft er naar dat de persoonlijke gegevens van bezoekers van deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en in overeenstemming met de relevante privacywetgeving worden verwerkt. Dit Privacy- en Cookiebeleid geldt voor de website www.stuur.men en geeft aan op welke wijze wij omgaan met de persoonsgegevens die wij via deze website verzamelen.

Welke persoonsgegevens verwerken wij en hoe doen we dit?

Op deze website maken wij geen gebruik van formulieren waarbij u persoonsgegevens dient in te vullen. Wél verwerken wij persoonsgegevens die ons via e-mail worden verstuurd. Deze persoonsgegevens worden bewaard zolang dat nodig is voor de volledige beantwoording of afhandeling ervan. We zullen naar redelijkheid maatregelen nemen om persoonsgegevens te vernietigen of te anonimiseren wanneer deze gegevens niet langer nodig zijn We hanteren daarbij de volgende bewaartermijnen:

Offerteaanvraag via e-mail: maximaal 4 jaar
Sollicitatie via e-mail: maximaal 2 jaar
Klantgegevens: maximaal 7 jaar (met inbegrip van de gegevens verzonden via de bovenstaande methoden, doch uitsluitend indien er sprake is van een commerciële relatie.)

Verstrekking van gegevens naar derden

We delen persoonlijke gegevens niet met bedrijven, organisaties en andere individuen, behalve in een van de volgende omstandigheden:

Met jouw toestemming
We delen persoonlijke gegevens met bedrijven, organisaties of individuen buiten Online Succes wanneer je ons toestemming hebt gegeven dit te doen.
Voor externe verwerking
We leveren persoonlijke gegevens aan onze partners of andere vertrouwde bedrijven of individuen zodat ze de gegevens voor ons kunnen verwerken, op basis van onze instructies en in overeenstemming met ons Privacybeleid en andere passende vertrouwelijkheids- en beveiligingsmaatregelen.
Om juridische redenen
We delen persoonlijke gegevens met bedrijven, organisaties of individuen buiten Online Succes als we te goeder trouw van mening zijn dat toegang, gebruik, behoud of openbaarmaking van de gegevens redelijkerwijs nodig is. Om bijvoorbeeld te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, wettelijke procedures of uitvoerbare verzoeken van overheidsinstanties.

Onze Website bevat mogelijk links naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacyregels, de inhoud of de beveiliging van dergelijke websites, en ons Privacy- en Cookiebeleid geldt niet voor deze websites. Wij verkopen of verhuren uw persoonsgegevens niet voor marketing doeleinden aan derden. Alleen indien u zelf toestemming hiervoor geeft, zullen wij uw persoonsgegevens met derden voor dergelijke doeleinden delen.

Beveiliging van uw gegevens

Wij gaan uiterst zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij hebben verschillende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik.