Privacybeleid

Privacystatement Stuurmen B.V.

Op deze pagina vindt u de privacyverklaring van Stuurmen B.V. (“Stuurmen”). Stuurmen houdt zich bezig met een branding agency dat gespecialiseerd is in het creëren en beheren van merkidentiteiten voor bedrijven. Een branding agency helpt bedrijven bij het ontwikkelen van een sterke merkstrategie en het bouwen van een consistente merkervaring.

Dit privacy statement verschaft informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons. Het gaat daarbij ook om de gegevens van de bezoekers van de website https://stuur.men/nl.

Door het gebruik van onze website(s) of door contact met ons op te nemen, ontvangen wij bepaalde gegevens van u. Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en gaan altijd zorgvuldig met deze gegevens om. Met dit privacy statement willen wij u daarom zo goed mogelijk inlichten over de gegevens die wij van u verzamelen, de wijze waarop we uw gegevens verzamelen en het doel van de verwerking van deze gegevens.

 

Inhoudsopgave

1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw (persoons)gegevens?.

2. Welke gegevens worden verzameld en met welk doel?

3. Hoe worden uw gegevens beveiligd?

4. Met wie worden uw gegevens gedeeld?

5. Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

6. Welke rechten heeft u ten aanzien van de gegevensverwerking?

7. Contact

8. Wat kan u doen als u een klacht heeft?

9. Aanpassen privacy statement

 

1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw (persoons)gegevens?

Als u gebruik maakt van onze diensten, dan zijn wij de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). Dit betekent dat wij de doeleinden waarvoor en de middelen waarmee de persoonsgegevens worden verwerkt kunnen bepalen. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om uw gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. 

2. Welke gegevens worden verzameld en met welk doel?

Als u gebruik maakt van een van onze diensten of als u (voor andere redenen) contact met ons opneemt, dan kunnen wij de gegevens die u direct aan ons verstrekt verzamelen. Het gaat daarbij onder meer om uw voornamen en achternaam, adresgegevens (straatnaam, huisnummer, postcode, plaatsnaam en land), telefoonnummer, e-mailadres, bankgegevens en alle overige informatie die u (actief) aan ons verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie, telefonisch of bij het maken van een afspraak. Als u uit hoofde van zakelijke doeleinden onze website bezoekt verzamelen wij ook uw bedrijfsnaam, BTW nummer en uw beroep. Wij verzamelen voornoemde persoonlijke gegevens van u voor diverse doeleinden. Zo verzamelen we uw gegevens om:

·       u te identificeren als persoon en u op de juiste manier aan te spreken met uw naam;

·       uw vragen te kunnen verwerken en beantwoorden;

·       de overeenkomst die we met u hebben te kunnen uitvoeren;

·       met u te kunnen communiceren bij opmerkingen of feedback;

·       door u gevraagde informatie toe te sturen;

·       statistieken over het gebruik van onze website(s) samen te stellen en te analyseren;

·       de functionaliteit en gebruiksvriendelijkheid van onze website(s) te verbeteren;

·       een eventuele sollicitatie van u te kunnen verwerken en afhandelen;

·       te voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen, zoals het verzamelen van gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Daarbij kunnen we de informatie die we van u hebben gekregen combineren met de informatie die we uit andere bronnen hebben verkregen, bijvoorbeeld via de website(s). Hierdoor kunnen we de nauwkeurigheid en volledigheid van de informatie verbeteren. Als u gebruik maakt van onze website(s) worden er automatisch gegevens van u verwerkt. Het gaat dan om de volgende informatie:

·       Informatie over de gebruikte browser (type, versie, schermresolutie etc.);

·       IP-adres;

·       Regio;

·       Gegevens die verbonden zijn aan het gebruik van de website(s).

 

Daarnaast kan het ook voorkomen dat wij bovenstaande gegevens ook verzamelen van uw klanten. Het doel van de gegevensverzameling is in dat geval om uitvoering te geven aan de overeenkomst met uw klanten. 

Om uw gegevens te mogen verwerken moeten wij ons kunnen baseren op een wettelijke grondslag. In de meeste gevallen zal dit het uitvoeren van een overeenkomst, een wettelijke verplichting of onze gerechtvaardigde belangen zijn. Wij willen u namelijk graag de best mogelijke service bieden. Om dit te doen verwerken wij uw gegevens. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het versturen van e-mails, het bezoek aan onze website en het promoten van onze social mediakanalen. Hierbij houden wij altijd rekening met uw privacybelang. Als er sprake is van gerechtvaardigd belang, kijken wij natuurlijk wel of wij vinden dat uw belangen niet zwaarder wegen dan die van ons.

Sollicitaties

Wij verwerken ook uw persoonsgegevens als u bij ons solliciteert. Zo verwerken wij bijvoorbeeld uw contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres etc.), opleiding en arbeidsverleden. Wij verzamelen en verwerken geen bijzondere gegevens over sollicitanten, bijvoorbeeld gegevens die uw ras of etnische achtergrond, politieke of godsdienstige overtuiging lidmaatschap van een vakbond, gezondheid of seksuele geaardheid onthullen. Als wegens bepaalde omstandigheden gevoelige informatie over een sollicitant wordt verzameld, dan vragen wij hiervoor uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van u als sollicitant.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Wij hebben niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij hiervoor toestemming is verkregen van de ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Om die reden raden wij ouders aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens. Wij zullen deze gegevens dan verwijderen. 

Cookies

Om onze website goed te laten werken, gebruiken wij cookie(s). Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek aan onze website op uw apparaat wordt geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen over de wijze waarop u onze website gebruikt. Ook verkrijgen we van zo’n cookie informatie die nodig is om onze website goed te laten werken. Meer informatie over de cookies die wij gebruiken vindt u in ons cookiebeleid.

 

3. Hoe worden uw gegevens beveiligd?

Wij hebben uw privacy hoog in het vaandel staan en zorgen ervoor dat uw gegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Wij hebben daarom passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen tegen verlies, diefstal of anderszins onrechtmatige verwerking van deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Ook worden e-mails en andere berichten waar bijzondere persoonsgegevens instaan versleuteld door ons verstuurd.

 

4. Met wie worden uw gegevens gedeeld?

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en/of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Denk hierbij aan de situatie dat een gedeelte van de overeenkomst door een derde wordt uitgevoerd en het verstrekken van uw persoonsgegevens aan die derde nodig is voor de goede uitvoering van die overeenkomst, of de situatie dat het verstrekken van uw persoonsgegevens aan een derde noodzakelijk is voor de afhandeling van uw vraag of klacht. Uw gegevens worden verder alleen doorgegeven aan personen of instanties buiten de Europese Economische Ruimte (EER) als het desbetreffende land een passend niveau van gegevensbescherming heeft.

 

ActiveCampaign

Het marketing automation systeem dat wordt gebruikt is ActiveCampaign. Dit database-systeem slaat data op. Bij het opvragen van informatie van onze website, vragen wij naar uw e-mailadres. Dit e-mailadres verwerken wij in onze database. 

De data in ActiveCampaign wordt door hen gehost via AWS in de US. Voor meer informatie zie ActiveCampaign:

 

Calendly
Voor het inplannen van afspraken, maken wij gebruik van afsprakensysteem Calendly[LH1] . Om een online meeting in te kunnen plannen worden de benodigde contactgegevens verwerkt. Uw gegevens kunnen worden overgedragen aan derde landen zoals de VS. Voor de USA is geen adequaatheidsbesluit van de EU-commissie aanwezig. De gegevensoverdracht gebeurt o.a. op grond van standaard contractbepalingen zoals passende garanties ter bescherming van de persoonlijke gegevens in te zien onder: https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en.

 

Google Workspace

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Google Workspace. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. De persoonsgegevens worden opgeslagen in Google Workspace. Google Workspace slaat applicatiedata op in ISO 27001 gecertificeerde faciliteiten, waardoor er passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen worden gehandhaafd. Google Workspace heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

 

5. Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Wij bewaren de verzamelde gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze gegevens oorspronkelijk werden verzameld of verwerkt. Voor zover er voor bepaalde doeleinden van de gegevensverwerking geen wettelijke bewaartermijn is bepaald, dan zullen wij deze gegevens nooit langer bewaren dan twee (2) jaar nadat de gegevens niet meer noodzakelijk zijn.

Voor de bewaartermijn van de gegevens die via cookies worden verzameld, verwijzen wij u graag naar ons cookiestatement.

 

6. Welke rechten heeft u ten aanzien van de gegevensverwerking?

We wijzen u graag op uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken:

·       Recht op inzage

U heeft het recht om de persoonsgegevens die wij van u verzamelen en verwerken op te vragen en in te zien. Wij zullen deze gegevens aan u toesturen als u daarom vraagt.

·       Recht op rectificatie en aanvulling

U heeft het recht om uw gegevens te laten corrigeren als deze fout zijn doorgegeven, in de tussentijd zijn veranderd of foutief zijn verwerkt. Wij zullen uw gegevens aanpassen als u daarom vraagt.

·       Recht op vergetelheid

U heeft in een aantal gevallen het recht om uw gegevens door ons te laten verwijderen. Hiervan zal sprake zijn als:

-      wij uw gegevens niet meer nodig hebben voor de doeleinden waarvoor wij uw gegevens hebben verzameld of verwerkt; of

-      u zelf de eerder gegeven (uitdrukkelijke) toestemming voor het gebruik van uw gegevens intrekt; of

-      u zelf bezwaar maakt tegen de verwerking van uw gegevens, waarbij uw bezwaar zwaarder weegt dan het belang van ons om uw gegevens te verwerken; of

-      u zelf bezwaar maakt tegen de verwerking van uw gegevens, waarbij uw bezwaar zich richt tegen direct marketing; of

-      er niet (langer) een wettelijke grondslag aanwezig is voor de verwerking van uw gegevens; of

-      wij wettelijk verplicht zijn om uw gegevens na een bepaalde tijd te wissen; of

-      u jonger bent dan 16 jaar en uw persoonsgegevens zijn verzameld via onze website.

·       Recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht om de verwerking van uw gegevens te beperken. Als aan ons wordt aangegeven dat we de onjuiste gegevens gebruiken, dan zullen wij deze gegevens niet gebruiken zolang wij nog niet gecontroleerd hebben of deze gegevens wel kloppen. Ook zullen wij de verwerking van uw gegevens beperken als de verwerking onrechtmatig is of niet meer nodig is, maar u ons heeft verzocht om de gegevens te bewaren. Hiervan kan sprake zijn als u deze gegevens later nog wil opvragen.

·       Recht op dataportabiliteit (= het overdragen van gegevens)

U heeft het recht om de persoonsgegevens te ontvangen die wij van u hebben verzameld. Wij zullen deze gegevens aan u toesturen als u daarom vraagt.

·       Recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen direct marketing of vanwege uw specifieke situatie. Uiteraard heeft u ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, als uw persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Mocht u bezwaar hebben tegen het verwerken van uw persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onze werkzaamheden, dan achten wij het van belang te vermelden dat het zonder uw persoonsgegevens niet mogelijk is onze diensten aan u aan te bieden.

 

Wilt u deze rechten uitoefenen? Neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

7. Wat kan u doen als u een klacht heeft?

Stuurmen B.V.
Schimmelt 24
5611 ZX Eindhoven
hi@stuur.men

 

8. Wat kan u doen als u een klacht heeft?

Als u niet (meer) tevreden bent over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan verzoeken wij u om eerst contact met ons op te nemen. Als wij samen niet tot een oplossing komen, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

9. Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Wij adviseren u daarom om dit privacy statement regelmatig te raadplegen.